การจัดการกลยุทธ์: บทนำ และแนวคิดพื้นฐาน
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนฟรี
คำอธิบาย

โลกของกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลา หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณคิดอย่างมีกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างชาญฉลาด ทุกวันนี้มูลค่าของธุรกิจ และการได้เปรียบทางด้านการแข่งขันนั้นช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นคุณค่าของธุรกิจได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการจักการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกขององค์กรที่เป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายของการนำกลยุทธ์มาใช้ในยุคดิจิทัลนี้ แล้วคุณจะสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือที่เราเรียกว่า SWOT ขององค์กรของคุณได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายว่า เหตุใดกลยุทธ์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรอย่างครอบคลุมได้
 3. ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคขององค์กรได้
 4. จัดทำ Capstone Project เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
ข้อมูลพื้นฐาน
รับใบรับรอง
คำอธิบายการรับใบรับรอง
การดำเนินการ
4 สัปดาห์ในการอบรม, บทเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประมวลการสอน
การจัดการเชิงกลยุทธ์: แนวคิด และกระบวนการ
 • นิยามของการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิตอล
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์: แนวคิด กระบวนการ การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์: บทนำและแนวคิดพื้นฐาน
วิดีโอ
Chapter 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์: บทนำและแนวคิดพื้นฐาน
วิดีโอ
Chapter 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์: บทนำและแนวคิดพื้นฐาน
วิดีโอ
Chapter 4 การจัดการเชิงกลยุทธ์: บทนำและแนวคิดพื้นฐาน
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - การจัดการเชิงกลยุทธ์: แนวคิด และกระบวนการ
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
 • PESTEL Analysis
 • Five-Force Model
 • กรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
วิดีโอ
Chapter 2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
วิดีโอ
Chapter 3 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
วิดีโอ
Chapter 4 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
 • Functional Analysis
 • Value Chain Analysis
 • กรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
วิดีโอ
Chapter 2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
วิดีโอ
Chapter 3 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
วิดีโอ
Chapter 4 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ระบุ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) (SWOT Analysis)
 • ใช้เครื่องมือ / เทคนิค / กรอบเรียนรู้จากสัปดาห์ที่ 2 และ 3 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อระบุจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคขององค์กร
 • กรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 1 ระบุ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) (SWOT Analysis)
วิดีโอ
Chapter 2 ระบุ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) (SWOT Analysis)
วิดีโอ
Chapter 3 ระบุ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) (SWOT Analysis)
วิดีโอ
Chapter 4 ระบุ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) (SWOT Analysis)
Type Challenge Assignment
Peer Review Assignment - ระบุ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) (SWOT Analysis)
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - ระบุ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) (SWOT Analysis)
แบบทดสอบ
ข้อสอบ รายเดือน - การจัดการกลยุทธ์: บทนำ และแนวคิดพื้นฐาน
FAQ
หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:
 1. อธิบายว่า เหตุใดกลยุทธ์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรอย่างครอบคลุม
 3. ระบุจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกคามขององค์กร
 4. จัดทำ Capstone Project เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว

หลักสูตรที่ Inmotus เป็นหลักสูตรเรียนประเภทไหน? เรียนยังไง? แล้วใครเป็นคนสอน?

ที่ Inmotus เราได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ On demand ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ และสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนเดี่ยวหรือเป็นโปรแกรม MotusPro Executive ก็ได้ คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ในการเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในการเรียน ในแต่ละครั้งเราจะมีแบบทดสอบรายอาทิตย์ แบบทดสอบรายเดือน และโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรเรียน ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือก (Multiple-choice) และข้อเขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ทำ โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับเรา และหลังจากผ่านหลักสูตรแล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร 1 ของสาขา
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงวิธีการ และลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล ด้วยกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำที่อยู่ในบทเรียนจะทำให้คุณได้เรียนถึงรู้วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร รวมไปถึงการกำหนดและการประเมินกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร, ระดับธุรกิจ และระดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การประเมินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการกลยุทธ์ที่เป็นวิธีการแบบร่วมสมัยก็ได้นำมารวบรวมไว้ในหลักสูตรนี้อีกด้วย แล้วยังมี Capstone Project ซึ่งเป็นโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างลึกซึ่ง แล้วสามารถนำทักษะที่ได้นั้นไปสร้างกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาเพิ่มเติม