การจัดหาเงิน และการทำกำไร
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
2990 THB
Coming Soon
คำอธิบาย

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดหาเงินทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ Bootstrapping การเติบโตของหนี้ และทุนความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการมองหาการลงทุนหลักๆ เช่น ทุนหมุนเวียนและ Crowdfunding นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ และแผนงานในการหาทางออกให้กับธุรกิจได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจการประเมินค่าทางการเงิน และข้อตกลง
 2. เข้าใจการเงินภาคเอกชน และภาครัฐและการคำนวณ Breakeven
 3. เข้าใจงบการเงิน Pro Forma
 4.  เข้าใจกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการหาทางออกให้แก่บริษัท
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นหลักสูตรที่ 5 จากทั้งหมด 6 หลักสูตร
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup
รับใบรับรอง
คำอธิบายการรับใบรับรอง
การดำเนินการ
4 สัปดาห์ในการอบรม, บทเรียน ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประมวลการสอน
การจัดหาเงินทุน การประเมินค่า และการทำข้อตกลง
 • 5 วิธีนิยมที่สุดในการจัดหาเงินทุน
 • กลยุทธ์ในการประเมินมูลค่าของบริษัทของคุณเอง
 • กลุ่มทุน
 • นักลงทุน angel
 • Crowdfunding
การเงินภาคเอกชนและสาธารณะ และการคำนวณ Breakeven
 • เงินร่วมลงทุนและการจัดหาเงินทุนเพื่อนวัตกรรม
 • การเงิน: Crowdfunding
 • การจัดหาเงินกู้
 • อัตราการเผาไหม้
 • การวิเคราะห์ Breakeven
งบการเงิน Pro Forma
 • งบการเงิน Pro Forma
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกลยุทธ์ทางออก
 • โมเดลจำลอง
 • กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การออกจากการเป็นผู้ประกอบการ
FAQ
หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:
 1. หลังจากเรียนจบคุณจะสามารถเข้าใจได้ว่า:
 2. การประเมินค่าทางการเงินและข้อตกลง
 3. การเงินภาคเอกชนและภาครัฐและการคำนวณ Breakeven
 4. งบการเงิน Pro Forma
 5. กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการออก
นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว

หลักสูตรที่ Inmotus เป็นหลักสูตรเรียนประเภทไหน? เรียนยังไง? แล้วใครเป็นคนสอน?

ที่ Inmotus เราได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ On demand ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ และสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนเดี่ยวหรือเป็นโปรแกรม MotusPro Executive ก็ได้ คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ในการเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในการเรียน ในแต่ละครั้งเราจะมีแบบทดสอบรายอาทิตย์ แบบทดสอบรายเดือน และโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรเรียน ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือก (Multiple-choice) และข้อเขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ทำ โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับเรา และหลังจากผ่านหลักสูตรแล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านการบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร 5 ของสาขา
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ความรู้และมุมมองที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความได้เปรียบในแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ได้ วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือให้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจการใหม่ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการ หรือสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้

ส่วนสำคัญของหลักสูตรนี้จะเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญเมื่อเริ่มต้นธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (เช่น Business Model Canvas เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจที่ช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์, โครงสร้างพื้นฐาน, ลูกค้า และการเงินที่ดี ซึ่งองค์ประกอบของเครื่องมือดังกล่าวมีดังนี้ 1) การพัฒนานวัตกรรม 2) การตลาดแบบเชิงรุก 3) การพัฒนาธุรกิจ / องค์กร (เช่นการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรและความเป็นไปได้ทางการเงิน) การประเมินผลของหลักสูตรนี้จะประเมินจากความสามารถในการใช้แบบจำลอง และแนวคิดจากกลยุทธ์การตลาด การเงินและการจัดการนวัตกรรมเพื่อเป็นการยืนยันการตัดสินใจที่สำคัญของในการเริ่มต้นธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาเพิ่มเติม