ผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ดร. รชฏ ขำบุญ
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนฟรี
คำอธิบาย

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่ผู้เรียน โดยหัวข้อแรกจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล หัวข้อที่สองคือ กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับบริษัทใหม่ๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียด หัวข้อที่สาม คือ การอธิบายและการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมและลูกค้าโดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และสุดท้ายคือการอธิบายเกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรมสำหรับยุคดิจิทัล

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายได้ว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล
 2. เข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup
 3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เพิ่มความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่ดีของของการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นหลักสูตรที่ 1 จากทั้งหมด 6 หลักสูตร
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup
รับใบรับรอง
คำอธิบายการรับใบรับรอง
การดำเนินการ
4 สัปดาห์ในการอบรม, บทเรียน 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประมวลการสอน
ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
 • การกำหนดนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้ประกอบการ
 • อธิบายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล
 • อธิบายมุมมองต่างๆ เช่นนวัตกรรมเปิดกว้าง และมุมมองเครือข่าย
 • กรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 1 ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
วิดีโอ
Chapter 2 ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
วิดีโอ
Chapter 3 ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
วิดีโอ
Chapter 4 ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
วิดีโอ
Chapter 5 ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
วิดีโอ
Chapter 6 ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรมในบริบททางธุรกิจ
ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
 • วงจร และโครงสร้างของอุตสาหกรรม
 • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • เส้นโค้งการเรียนรู้
 • ทรัพย์สินเสริม
 • ผลกระทบด้านชื่อเสียง
 • สำรวจความต้องการของตลาดที่แท้จริง
 • การตอบสนองความต้องการของตลาดจริง
วิดีโอ
Chapter 1 ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
วิดีโอ
Chapter 2 ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
วิดีโอ
Chapter 3 ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
วิดีโอ
Chapter 4 ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
วิดีโอ
Chapter 5 ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
วิดีโอ
Chapter 6 ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และลูกค้า
การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
 • การสร้าง และคัดกรองแนวความคิด
 • สร้างทักษะในการระบุและปฏิบัติตามโอกาสที่เป็นนวัตกรรม
 • เศรษฐกิจตามมูลค่า
 • ระบุ และวิเคราะห์โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ
 • กรณีศึกษาในแนวคิดใหม่ๆ
วิดีโอ
Chapter 1 การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
วิดีโอ
Chapter 2 การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
วิดีโอ
Chapter 3 การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
วิดีโอ
Chapter 4 การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
วิดีโอ
Chapter 5 การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
วิดีโอ
Chapter 6 การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - การพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับบริษัทใหม่: ขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ประกอบการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ / บริการ
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดเป้าหมาย
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ขององค์กร
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
วิดีโอ
Chapter 1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
วิดีโอ
Chapter 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
วิดีโอ
Chapter 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
วิดีโอ
Chapter 4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
วิดีโอ
Chapter 5 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
วิดีโอ
Chapter 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
แบบทดสอบ
ข้อสอบ รายเดือน - ผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
Type Challenge Assignment
Peer review assignment - การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
FAQ
หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:
 1. อธิบายว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับ บริษัท ในยุคดิจิตอล
 2. ทำความเข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup ,
 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เข้าใจหลักแนวคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรม
นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว 

หลักสูตรที่ Inmotus เป็นหลักสูตรเรียนประเภทไหน? เรียนยังไง? แล้วใครเป็นคนสอน?

ที่ Inmotus เราได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ On demand ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ และสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนเดี่ยวหรือเป็นโปรแกรม MotusPro Executive ก็ได้ คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ในการเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในการเรียน ในแต่ละครั้งเราจะมีแบบทดสอบรายอาทิตย์ แบบทดสอบรายเดือน และโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรเรียน ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือก (Multiple-choice) และข้อเขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ทำ โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับเรา และหลังจากผ่านหลักสูตรแล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ดร. รชฏ ขำบุญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านนวัตกรรมหลักสูตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร 1 ของสาขา
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ความรู้และมุมมองที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความได้เปรียบในแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ได้ วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือให้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจการใหม่ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการ หรือสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้

ส่วนสำคัญของหลักสูตรนี้จะเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญเมื่อเริ่มต้นธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (เช่น Business Model Canvas เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจที่ช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์, โครงสร้างพื้นฐาน, ลูกค้า และการเงินที่ดี ซึ่งองค์ประกอบของเครื่องมือดังกล่าวมีดังนี้ 1) การพัฒนานวัตกรรม 2) การตลาดแบบเชิงรุก 3) การพัฒนาธุรกิจ / องค์กร (เช่นการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรและความเป็นไปได้ทางการเงิน) การประเมินผลของหลักสูตรนี้จะประเมินจากความสามารถในการใช้แบบจำลอง และแนวคิดจากกลยุทธ์การตลาด การเงินและการจัดการนวัตกรรมเพื่อเป็นการยืนยันการตัดสินใจที่สำคัญของในการเริ่มต้นธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาเพิ่มเติม