จากการตลาดยุค 3.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 4.0
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนฟรี
คำอธิบาย

การบริหารการตลาดวิวัฒนาการจากยุคที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (การตลาดยุค 1.0) มาสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยด้วยคุณค่า (การตลาดยุค 3.0) และในปัจจุบันนี้เราได้เข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนจากช่องทางดั้งเดิมสู่รูปแบบดิจิทัล (การตลาดยุค 4.0) หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0 และหลักการพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อสร้างความสำเร็จให้ได้บนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานต่างๆของการทำการตลาดในยุค 3.0 และยุค 4.0 อย่างลึกซึ้ง
 2. บริหารแนวปฎิบัติทางการตลาดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่ยุค 4.0 ให้ประสบผลสำเร็จได้
 3. จัดเตรียมการทำ Capstone Project เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์ และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริงกับธุรกิจได้
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นหลักสูตรที่ 1 จากทั้งหมด 6 หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล
รับใบรับรอง
คำอธิบายการรับใบรับรอง
การดำเนินการ
4 สัปดาห์ในการอบรม, บทเรียน 1 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประมวลการสอน
จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
 • วัตถุประสงค์ (Objective)
 • ปัจจัยขับเคลื่อน (Enabling forces)
 • แนวคิดหลักทางการตลาด  (Key marketing concept)
 • แนวปฎิบัติทางการตลาด (Marketing guidelines)
 • ข้อเสนอคุณค่า (Value propositions)
 • การสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้บริโภค (Interaction with consumers)
วิดีโอ
Chapter 1 จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
วิดีโอ
Chapter 2 จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
วิดีโอ
Chapter 3 จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
วิดีโอ
Chapter 4 จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
วิดีโอ
Chapter 5 จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
วิดีโอ
Chapter 6 จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
วิดีโอ
Chapter 7 จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
แบบทดสอบ
QUIZ รายอาทิตย์ - จากการตลาดยุค 1.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 2.0: แนวคิด และจุดเน้น
การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
 • วัตถุประสงค์ (Objective)
 • ปัจจัยขับเคลื่อน (Enabling forces)
 • แนวคิดหลักทางการตลาด  (Key marketing concept)
 • แนวปฎิบัติทางการตลาด (Marketing guidelines)
 • ข้อเสนอคุณค่า (Value propositions)
 • การสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้บริโภค (Interaction with consumers)
วิดีโอ
Chapter 1 การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
วิดีโอ
Chapter 2 การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
วิดีโอ
Chapter 3 การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
วิดีโอ
Chapter 4 การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
วิดีโอ
Chapter 5 การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
วิดีโอ
Chapter 6 การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
วิดีโอ
Chapter 7 การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
แบบทดสอบ
QUIZ รายอาทิตย์ - การตลาดยุค 3.0: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
กาตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
 • วัตถุประสงค์ (Objective)
 • ปัจจัยขับเคลื่อน (Enabling forces)
 • แนวคิดหลักทางการตลาด  (Key marketing concept)
 • แนวปฎิบัติทางการตลาด (Marketing guidelines)
 • ข้อเสนอคุณค่า (Value propositions)
 • การสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้บริโภค (Interaction with consumers)
วิดีโอ
Chapter 1 การตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
วิดีโอ
Chapter 2 การตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
วิดีโอ
Chapter 3 การตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
วิดีโอ
Chapter 4 การตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
วิดีโอ
Chapter 5 การตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
วิดีโอ
Chapter 6 การตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
แบบทดสอบ
QUIZ รายอาทิตย์ - กาตลาดยุค 4.0 : ขับเคลื่อนจากความดั้งเดิมสู่ดิจิทัล
การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
 • กุญแจหลักในการเปลี่ยนผ่าน (Key transition points)
 • กระบวนการ (Process)
 • ทิศทางในการเปลี่ยนผ่าน: แนวนอน แบบรวม และประชากรอินเตอร์เน็ต (Shifting focuses: Horizontal, Inclusive, and Netizen)
 • ทำอย่างไรให้ปัง! (How to go Vow!)
 • ประเด็นขัดแย้ง  (Paradoxes)
 • กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและที่ล้มเหลว  
Type Challenge Assignment
Peer Review Assignment - จากการตลาดยุค 3.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 4.0
แบบทดสอบ
QUIZ รายอาทิตย์ - การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
แบบทดสอบ
QUIZ รายเดือน - จากการตลาดยุค 3.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 4.0
วิดีโอ
Chapter 1 การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
วิดีโอ
Chapter 2 การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
วิดีโอ
Chapter 3 การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
วิดีโอ
Chapter 4 การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
วิดีโอ
Chapter 5 การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
วิดีโอ
Chapter 6 การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
วิดีโอ
Chapter 7 การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0
FAQ
นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว 

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:
 1. เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานต่างๆของการทำการตลาดในยุค 3.0 และยุค 4.0
 2. บริหารแนวปฎิบัติทางการตลาดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่ยุค 4.0 ประสบผลสำเร็จ  
 3. จัดเตรียมการทำ Capstone Project เพื่อสร้างสรรกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริงกับธุรกิจ
หลักสูตรที่ Inmotus เป็นหลักสูตรเรียนประเภทไหน? เรียนยังไง? แล้วใครเป็นคนสอน?

ที่ Inmotus เราได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ On demand ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ และสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนเดี่ยวหรือเป็นโปรแกรม MotusPro Executive ก็ได้ คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ในการเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในการเรียน ในแต่ละครั้งเราจะมีแบบทดสอบรายอาทิตย์ แบบทดสอบรายเดือน และโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรเรียน ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือก (Multiple-choice) และข้อเขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ทำ โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับเรา และหลังจากผ่านหลักสูตรแล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร 1 ของสาขา
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำเสนอโปรแกรมการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้บริหารนี้ให้แก่คุณ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจจากการตลาดยุค 3.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 4.0 โดยคุณจะได้สำรวจโลกของการตลาดดิจิทัล และเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงบนโลกในนี้ซึ่งเป็นกรณีศึกษา และตัวอย่างที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารการตลาด และวิวัฒนาการเปลี่ยนผ่านของการตลาดจากยุค 3.0 เข้าสู่การตลาดยุค 4.0 หรือที่ในปัจจุบันเราเรียกว่ายุคดิจิทัลนั่นเอง จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการศึกษา และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกเพื่อนำสารสนเทศเหล่านั้นมากำหนดแผน และกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนแคมเปญ และการทดสอบทางเลือกด้วย  A/B Testing จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ว่าพลังของ Content Marketing และ SEO นั้นสามารถกระตุ้น traffic และเพิ่ม engagement ในช่องทางการตลาดดิจิทัลของคุณได้ รวมถึงยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการตลาดดิจิทัล ดังนั้นคุณจะสามารถได้เรียนรู้เต็มที่ในหนึ่งรายวิชา อีกทั้งยังมีวิธีการรวบรวม วิเคราะห์และการใช้สารสนเทศทางการตลาดเพื่อกำหนดกิจกรรมทางการตลาดของคุณได้จริงมานำเสนอให้คุณได้รู้ และหลักสูตรสำหรับผู้บริหารนี้จะช่วยสอนให้คุณสามารถออกแบบแผนการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของคุณเองได้ด้วยวิชา Capstone Project 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาเพิ่มเติม