ที่ InMotus เราเชื่อว่าคนที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งหมายถึงคนที่เรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลง คือคนที่พัฒนาตนเองและโลกที่พวกเขาอยู่ พวกเขาคือผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ นวัตกรรม และสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
พันธกิจ
ภารกิจของเราคือการสนับสนุนและเอื้อประโยชน์แก่คนที่ไม่หยุดนิ่ง โดยการขับคลื่อนวิธีการสอนที่ขัดเกลามาอย่างพิถีพิถัน เครื่องมือช่วยเรียนที่ล้ำสมัย และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของประเทศไทย เพื่อมอบวิธีการเรียนรู้ที่ดีกว่าให้กับคุณ
หลักสูตรและโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง
การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับเรานั้น เราได้ใส่ใจการพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ที่ทันสมัย พร้อมกับมีวิดีโอบรรยายการสอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้สร้างวิธีการนำเอาความรู้ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และใช้ความรู้ประกอบกับกรณีศึกษา และตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วย เราใส่ใจการพัฒนาแบบทดสอบ และงานที่หลากหลาย เพื่อให้คุณได้มองเห็น และเข้าใจสิ่งที่คุณได้เรียนไปได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยคุณสามารถแบ่งปัน และเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น และนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้ในโปรเจ็คสุดท้ายของคอร์สเรียนเพื่อจบการศึกษาได้
หลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับความนิยม
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดหาเงินทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ Bootstrapping การเติบโตของหนี้ และทุนความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการมองหาการลงทุนหลักๆ เช่น ทุนหมุนเวียนและ Crowdfunding นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ และแผนงานในการหาทางออกให้กับธุรกิจได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจการประเมินค่าทางการเงิน และข้อตกลง
 2. เข้าใจการเงินภาคเอกชน และภาครัฐและการคำนวณ Breakeven
 3. เข้าใจงบการเงิน Pro Forma
 4.  เข้าใจกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการหาทางออกให้แก่บริษัท
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่ผู้เรียน โดยหัวข้อแรกจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล หัวข้อที่สองคือ กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับบริษัทใหม่ๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียด หัวข้อที่สาม คือ การอธิบายและการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมและลูกค้าโดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และสุดท้ายคือการอธิบายเกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรมสำหรับยุคดิจิทัล

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายได้ว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล
 2. เข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup
 3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เพิ่มความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่ดีของของการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเข้าใจแนวคิดการสร้างผลยุทธ์ และวิธีการนำนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน รวมถึงขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ ได้แก่ TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์มาใช้ในธุรกิจ
 2. เข้าใจขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์
 3. ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์รวมทั้ง TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix ได้
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
วิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ที่ Inmotus เราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์ (spaced repetition) และเทคโนโลยีเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ให้แก่คุณ การใช้คอนเซ็ป spaced repetition และเทคโนโลยีเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของเราจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อช่องว่างในการเรียนรู้ของสมอง และช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถแปลงหน่วยความจำระยะสั้นเป็นหน่วยความจำระยะยาวได้ แล้วยังช่วยให้คุณสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้น โดยการศึกษาทั่วโลกได้แสดงให้เราได้เห็นว่าการใช้วิธีนี้ช่วยเพิ่มการจดจำความรู้ได้มากถึง 150% คุณสามารถเรียนรู้แนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเราได้จากด้านล่างนี้
150%
Normal Approach
Spaced Repetition
วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของเรา
คุณเคยลืมบางสิ่งที่คุณพึ่งอ่านหรือพึ่งเรียนไปภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์หรือเปล่า? ถ้าคุณเคย เราขอบอกเลยว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนี้ การลืมเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาตามธรรมชาติของมนุษย์ และโดยทั่วไปเราเราก็ลืมสิ่งที่เราเรียนรู้ไปประมาณ 70% ภายใน 2 วันเท่านั้นเอง แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ท้าทายของการศึกษาออนไลน์เลยทีเดียว ซึ่งผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรออนไลน์นั้นมักจะไม่กลับไปทบทวนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนไปในแต่ละวัน ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้พวกเขาลืมได้อย่างง่ายดาย ที่ Inmotus เราจึงนำเอาวิทยาศาสตร์ในการสร้างความจำ ใช้วิธีการสอนที่ใช้จังหวะที่เหมาะสม และเทคโนโลยีเครื่องมือการเรียนรู้มาช่วยให้คุณได้เหนื่อยกับภาระชิ้นงานน้อยลง แต่เรียนรู้ได้มากขึ้น
กราฟการลืม หรือ The Forgetting Curve
ในปี ค.ศ. 1885 นักจิตวิทยาการทดลองชาวเยอรมันที่ชื่อว่า Hermann Ebbinghaus เขาได้ให้ทฤษฎีที่ว่าสมองของมนุษย์นั้นจะลืมข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปถ้าหากข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้นำออกมาใช้งานหรือทบทวน
จังหวะที่เหมาะสมในการเรียนรู้ Spaced Repetition – The Spacing Effect
จังหวะที่เหมาะสมในการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกว่า Spaced Repetition หรือ “Spacing Effect” มาจากนักจิตวิทยาการทดลองชาวเยอรมันที่ชื่อว่า Hermann Ebbinghaus สำหรับกราฟการลืม หรือ forgetting curve นั้นมีหลักการที่ง่ายเลยทีเดียวล่ะ ถ้าคุณอยากเรียนรู้อะไรบางสิ่ง ก็ให้คุณฝึกฝน และทบทวน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณได้ โดยช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของการทำซ้ำๆ นั้นจะช่วยเพิ่มการจดจำความรู้ได้มากถึง 150% ที่ Inmotus เราจึงใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องมีการทบทวน ซึ่งจะเกิดช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือ Spaced Repetition ของการทำซ้ำหรือการทบทวนนี้ขึ้น นั่นย่อมทำให้คุณเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้
T&TE
การทดสอบ
Continues testing หรือ การทดสอบต่อเนื่อง ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้เราสามารถจดจำข้อมูลได้เป็นอย่างดี แล้วทำให้ลืมได้ช้าลงอีกด้วย การทดสอบนี้เป็นมากกว่าการวัดการเรียนรู้ของคุณ ถ้าคุณสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมันสามารถเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเรียนรู้ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาเรื่องการทดสอบต่อเนื่องนี้ทำให้เราได้ทราบว่า การใช้การทดสอบที่เหมาะสมนั้นจะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการอ่านหนังสือซ้ำหรือการนั่งฟังบรรยายซ้ำเลยทีเดียว ที่ Inmotus เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเพื่อพัฒนาเครื่องมือการทดสอบที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกับกลไกการตอบกลับที่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ และจดจำความรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลง
ขั้นตอนการเรียนรู้
เรียนรู้
ลงทะเบียนในหลักสูตรที่คุณต้องการ เราพัฒนาแต่ละหลักสูตรอย่างพิถีพิถัน ด้วยการบรรยายที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างการนำความรู้เหล่านั้นไปได้ใช้จริงพร้อมตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง
ฝึกฝน
ให้เทคโนโลยีเครื่องมือการเรียนรู้ของเราช่วยคุณทบทวนเนื้อหาเพื่อให้คุณเรียนรู้ได้ดีกว่า และจดจำได้มากขึ้น
เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับชุมชนผู้เรียนของเรา ร่วมแบ่งปัน อภิปราย และช่วยเหลือกันและกันเพื่อบรรลุความเป็นเลิศในทักษะใหม่
รับการรับรอง
ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความอุตสาหะของคุณ และรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา แบ่งปันประกาศนียบัตรนี้กับเพื่อน ครอบครัว และนายจ้างของคุณ